SWPBS in Nederland

Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen onderstaande organisaties hun krachten binnen het Netwerk SWPBS Nederland.

Vanuit de waarden respect en transparantie streven wij ernaar:

  • betrokken partijen te verbinden;
  • landelijke structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen;
  • een kwalitatief hoogstaande uitvoering te waarborgen om effectieve uitvoering te realiseren.

Direct naar:

17 januari: scholing voor nieuwe medewerkers

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor nieuwe medewerkers van een school waar PBS geïmplementeerd is/ wordt. Door het volgen van deze bijscholing kunnen nieuwe medewerkers zich de SWPBS aanpak vlot eigen maken. De deelnemers maken kennis met de belangrijkste theoretische achtergronden van SWPBS. Daarnaast oefenen de deelnemers met verschillende methodische elementen van het groene niveau, zodat zij deze met vertrouwen in de praktijk kunnen inzetten.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Theoretische achtergrond van SWPBS
  • Waarden en heldere gedragsverwachtingen
  • Lessen in goed gedrag
  • Gedrag positief bekrachtigen
  • Aandacht voor ongewenst gedrag minimaal houden
  • Gedrag eenduidig begrenzen met de reactieprocedure
  • Datagestuurd werken 

Kosten: € 225,-

Locatie: Kenniscentrum SWPBS, Duivendrecht

Download het aanmeldformulier bij opleidingen