Direct naar:

31 Oktober: start SWPBS Coachopleiding

De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van SWPBS. De coach adviseert de directie en begeleidt het schoolteam voor, tijdens en na invoer van SWPBS op de werkvloer. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur. Het opleidingstraject bestaat uit:
- actieve deelname aan 6 scholingsdagen, verspreid over een jaar
- actieve deelname aan (minimaal) 6 intervisiebijeenkomsten, verspreid over anderhalf jaar
- aantoonbaar succesvolle begeleiding bij het implementeren van SWPBS op een school
- beoordeling op opnames van een drietal SWPBS activiteiten

Tijdens de scholingsdagen krijgen cursisten informatie over de theoretische achtergronden van SWPBS en over de inhoud van de aanpak. Ook krijgen cursisten zicht op hoe een SWPBS implementatie-traject er in de praktijk uit ziet. Het enthousiasmeren en ondersteunen van de directie en medewerkers in de school neemt in dit intensieve veranderingstraject een centrale plaats in.

Thema’s waar in de opleiding op actieve wijze aandacht aan wordt besteed zijn:

- de rol van de coach

- de rol van het gedragsteam

- het enthousiasmeren en voorbereiden van schoolteams op implementatie

- het begeleiden van het implementatietraject op de werkvloer van A tot Z

- veranderingsprocessen in schoolteams

- data-gestuurd werken vanuit een SWPBS monitor

- de plaats van SWPBS in het Nederlandse onderwijs

- borging van SWPBS in de school

 De opleiding is actief van opzet. Dit betekent dat er veel wordt geoefend en dat cursisten tussen de opleidingsdagen door opdrachten uitvoeren.

Certificering

Het opleidingstraject kan positief worden afgerond wanneer de cursist aan voldoende scholingsdagen en intervisiebijeenkomsten heeft deelgenomen, als hij aantoonbaar met succes een eigen school heeft begeleid (twee coaches kunnen niet op dezelfde school certificeren) en competent is beoordeeld op de opnames van drie activiteiten binnen het SWPBS implementatietraject. Wanneer de cursist aan deze voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij van het Kenniscentrum SWPBS Nederland het certificaat voor SWPBS coaches. Tevens wordt hij opgenomen in het bestand van SWPBS coaches met een geldig certificaat.

Dag 1: 31 oktober 2022

Dag 2: 12 januari 2023

Dag 3: 14 maart 2023

Dag 4: 11 april 2023

Dag 5: 1 juni 2023

Dag 6: 12 september 2023

Kosten: € 3075,-

 Locatie: Kenniscentrum SWPBS, Duivendrecht

 Download het aanmeldformulier hier