Informatie voor ouders

SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support. Met deze schoolbrede gedragsaanpak bouwen schoolteams aan een positieve sfeer op school, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en tot leren komen. Gaat uw kind naar een SWPBS-school? Of gaat de school van uw kind hiermee starten? Dan kunt u dit verwachten.  

1. Waarden staan centraal

SWPBS-scholen kiezen 3-5 waarden die zij belangrijk vinden in het contact met de leerlingen. Veelgekozen waarden zijn veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.

2. Duidelijke gedragsverwachtingen

De waarden van de school worden vertaald naar concreet gedrag. Bij respectvol op de gang lopen kun je bijvoorbeeld denken aan ‘praat zachtjes’ en ‘houd rechts’. Hoe duidelijker de gedragsverwachtingen, hoe makkelijker het voor leerlingen is om zich hieraan te houden. Bekijk hier een PO voorbeeld van gedragsverwachtingen die door het team zijn vastgesteld en hier een voorbeeld uit het VO.   

3. Posters ter ondersteuning van gedrag

Van de waarden en gedragsverwachtingen worden beelden en posters gemaakt die overal in de school komen te hangen. De posters werken als een geheugensteuntje en bieden leerlingen duidelijkheid en voorspelbaarheid. En dat zorgt weer voor rust en veiligheid in de school.  

4. Gedrag aanleren en oefenen

Op SWPBSscholen wordt gedrag, net als rekenen en taal, gezien als iets wat uitgelegd en geoefend moet worden. Met korte lessen wordt in het PO en in het VO actief aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in en om de school. Dit helpt leerlingen om succesvol te zijn op school.  

5. Structureel aandacht geven aan dat wat goed gaat

Binnen SWPBS is een bekend gezegde: ‘dat wat je aandacht geeft groeit’. Met SWPBS richten schoolteamleden zich structureel op wat leerlingen goed doen en benoemen dit. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen van leerlingen toe en zijn leerlingen gemotiveerd om te leren. Bovendien worden zij door de complimenten beter in wat zij goed doen. En dat willen we bereiken! Scholen die werken met SWPBS, gebruiken een schoolbreed systeem van bekrachtiging. Dit helpt schoolteams om aandacht te blijven geven aan positief gedrag.  

6. Ondersteuning op maat

Als een kind wat extra hulp nodig heeft bij zijn of haar gedrag, dan wordt op maat gekeken hoe een leerling vanuit school kan worden ondersteund op een manier die fijn is voor uw kind én die bewezen resultaat heeft. U wordt betrokken bij elke stap.

U bent belangrijk voor de school

Een positieve samenwerking met ouders is een vast en belangrijk onderdeel van SWPBS. De school houdt u op de hoogte over SWPBS en vraagt regelmatig om uw ideeën. Als u meer wilt weten over SWPBS of misschien wel een bijdrage zou willen leveren, neem dan contact op met de school van uw kind. Zij zullen heel blij zijn met uw input!