Agenda

De volgende opleidingen en scholingen staan in de komende periode gepland.

 • Hij is er! De e-learning voor SWPBS. De e-learning kan worden ingezet om nieuwe medewerkers mee te nemen in de aanpak op jullie school, maar kan ook worden benut om kennis over specifieke PBS-onderwerpen op te frissen.

  Wat voor soort e-learning is het?
  De e-learning over SWPBS is een zogenaamde blended e-learning. Dit betekent dat deelnemers zowel online als offline werken. In het online aanbod wordt SWPBS uitgelegd aan de hand van theorie, artikelen en filmpjes. De deelnemers leren meer over de pijlers van SWPBS, de theoretische onderbouwing en de ‘puzzelstukken’ die gebruikt worden bij het neerzetten en uitvoeren van de stevige basis voor alle leerlingen. Er worden interactieve opdrachten doorlopen waardoor de deelnemer op een actieve manier bezig is met de kennis die net is opgedaan.
  Klik hier voor meer informatie

 • Deze bijscholingsdag is bedoeld voor nieuwe medewerkers van een school waar PBS geïmplementeerd is/ wordt. Door het volgen van deze bijscholing kunnen nieuwe medewerkers zich de SWPBS aanpak vlot eigen maken. De deelnemers maken kennis met de belangrijkste theoretische achtergronden van SWPBS. Daarnaast oefenen de deelnemers met verschillende methodische elementen van het groene niveau, zodat zij deze met vertrouwen in de praktijk kunnen inzetten.

 • De voorzitter (of kartrekker, coördinator, aanvoerder) van het PBS-team heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

 • Hoe ziet de opleiding tot SWPBS coach eruit?

  De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van SWPBS. De coach adviseert de directie en begeleidt het schoolteam voor, tijdens en na invoer van SWPBS op de werkvloer. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur.

 • Uit onderzoek blijkt dat structurele actieve betrokkenheid van de directie bij de implementatie van SWPBS van doorslaggevend belang is voor een succesvolle invoering en borging van de schoolbrede aanpak. Om directies hierin te ondersteunen en te faciliteren is vanuit het Kenniscentrum SWPBS Nederland een scholingsdag ontwikkeld voor (adjunct)directeuren die bezig zijn met de implementatie of de borging van SWPBS in hun school. Lees meer over de onderwerpen die aan bod komen. 

 • De PBS-specialist speelt een belangrijke rol in de begeleiding van schoolmedewerkers (collega’s). Daarnaast kan de PBS-specialist een brugfunctie vervullen naar ouders toe en de pijler ‘partnerschap met ouders’ helpen vormgeven. Ook begeleidt de PBS-specialist interventies op het gele en rode niveau van de piramide.