SWPBS in Nederland

Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen onderstaande organisaties hun krachten binnen het Netwerk SWPBS Nederland.

Vanuit de waarden respect en transparantie streven wij ernaar:

  • betrokken partijen te verbinden;
  • landelijke structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen;
  • een kwalitatief hoogstaande uitvoering te waarborgen om effectieve uitvoering te realiseren.

Direct naar:

Agenda

De volgende opleidingen en scholingen staan in de komende periode gepland.

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor nieuwe medewerkers van een school waar PBS geïmplementeerd is/ wordt. Door het volgen van deze bijscholing kunnen nieuwe medewerkers zich de SWPBS aanpak vlot eigen maken. De deelnemers maken kennis met de belangrijkste theoretische achtergronden van SWPBS. Daarnaast oefenen de deelnemers met verschillende methodische elementen van het groene niveau, zodat zij deze met vertrouwen in de praktijk kunnen inzetten.

De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van SWPBS. De coach adviseert de directie en begeleidt het schoolteam voor, tijdens en na invoer van SWPBS op de werkvloer. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur.

Uit onderzoek blijkt dat structurele actieve betrokkenheid van de directie bij de implementatie van SWPBS van doorslaggevend belang is voor een succesvolle invoering en borging van de schoolbrede aanpak. Om directies hierin te ondersteunen en te faciliteren is vanuit het Kenniscentrum SWPBS Nederland een scholingsdag ontwikkeld voor (adjunct)directeuren die bezig zijn met de implementatie of de borging van SWPBS in hun school. Lees meer over de onderwerpen die aan bod komen. 

Hoe kun je na de implementatie van SWPBS, alle elementen van de aanpak SWPBS onder de aandacht houden op school, zodat het effect van de aanpak optimaal blijft? Door de waan van de dag kan dat een uitdaging zijn. Tijdens deze scholing komen verschillende manieren aan bod om SWPBS levend te houden in de school.

Heeft uw school ook behoefte aan uitwisseling met andere scholen? Dan hebben wij goed nieuws. We gaan binnenkort weer Positive Blind Speeddaten. Dat betekent: een online bijeenkomst over PBS, volledig ingericht op het uitwisselen van Good Practices tussen scholen! In verschillende rondes spreekt u medewerkers van andere scholen over allerlei uiteenlopende PBS-onderwerpen. U gaat opgeladen ‘de deur uit’, vol met ideeën die u gelijk op uw eigen school in de praktijk kunt brengen. Een coach van het Kenniscentrum SWPBS zal deze bijeenkomst begeleiden. Houd de website in de gaten voor een datum! Deelname is gratis!