Direct naar:

Agenda

De volgende opleidingen en scholingen staan in de komende periode gepland.

De geplande SWPBS conferentiedagen van 8, 9 of 10 juni 2022 zullen niet in de oorspronkelijke wijze uitgevoerd worden. Er zal alleen op vrijdag 10 juni 2022 een gratis Keynote en een werkbijeenkomst in Den Bosch plaatsvinden over Kansengelijkheid. 

Op vrijdag 10 juni 2022 zal er een gratis programma zijn waarbij de deelnemers uitgenodigd worden om vanuit de SWPBIS kaders (https://www.pbis.org/topics/equity) al werkende wijze tot kaders te komen voor de Nederlandse scholen. Linda van den Bergh zal een keynote verzorgen over Kansengelijkheid.  Vervolgens zullen we in kleine groepen werken waarbij we de kennis en ervaringen van SWPBS-scholen willen ophalen om de kaders te concretiseren. Wie doet er mee op vrijdag 10 juni?

De pijler ‘Datagestuurd werken’ wordt ook wel de motor van SWPBS genoemd. Datagestuurd werken zorgt ervoor dat je doet wat echt nodig is en zo de juiste leerlingen de juiste interventies kunt bieden. Aan de hand van een handige en herziene vergaderstructuur, Team Initiated Problem Solving (TIPS), gaan we op basis van de data van jouw school, de stappen langs die horen bij het proces van probleem oplossen - van hypothesen formuleren en doelen stellen tot actieplannen maken, evalueren en vervolgstappen bedenken. Vergaderen aan de hand van deze structuur stimuleert effectieve data-benutting, waarmee het effect van SWPBS wordt vergroot.

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor nieuwe medewerkers van een school waar PBS geïmplementeerd is/ wordt. Door het volgen van deze bijscholing kunnen nieuwe medewerkers zich de SWPBS aanpak vlot eigen maken. De deelnemers maken kennis met de belangrijkste theoretische achtergronden van SWPBS. Daarnaast oefenen de deelnemers met verschillende methodische elementen van het groene niveau, zodat zij deze met vertrouwen in de praktijk kunnen inzetten.

De PBS-specialist speelt een belangrijke rol in de begeleiding van individuele leraren of groepjes leraren. Daarnaast kan de PBS-specialist een brugfunctie vervullen naar ouders toe en de pijler ‘partnerschap met ouders’ helpen vormgeven. Ook begeleidt de PBS-specialist interventies op het gele en rode niveau van de piramide.

De SWPBS coach speelt een centrale rol in de begeleiding van een school bij de implementatie van SWPBS. De coach adviseert de directie en begeleidt het schoolteam voor, tijdens en na invoer van SWPBS op de werkvloer. De coach traint alle medewerkers van de school bij het toepassen van interventies die bijdragen aan een positieve schoolcultuur. Het opleidingstraject bestaat uit:
- actieve deelname aan 6 scholingsdagen, verspreid over een jaar
- actieve deelname aan (minimaal) 6 intervisiebijeenkomsten, verspreid over anderhalf jaar
- aantoonbaar succesvolle begeleiding bij het implementeren van SWPBS op een school
- beoordeling op opnames van een drietal SWPBS activiteiten

Hoe kun je na de implementatie van SWPBS, alle elementen van de aanpak SWPBS onder de aandacht houden op school, zodat het effect van de aanpak optimaal blijft? Door de waan van de dag kan dat een uitdaging zijn. Tijdens deze scholing komen verschillende manieren aan bod om SWPBS levend te houden in de school.