(Onderwijs)professionals

 • SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support (vaak afgekort tot PBS). Met deze preventieve aanpak van gedrag bouwt een school aan een leeromgeving waarin leraren en OOP zijn toegerust om al hun leerlingen te motiveren om aan de slag te gaan. SWPBS is een praktische aanpak die alle teamleden in de school concrete handvatten geeft om gedrag positief te beïnvloeden. Op deze manier samenwerken brengt veiligheid en daarmee ruimte om te leren.  

 • Wil jij op jouw school het aantal gedragsincidenten verminderen? Of zoek je naar praktische handvatten om methodisch te werken aan een positief schoolklimaat? Scholen hebben uiteenlopende redenen om met SWPBS te starten. Sommige scholen benutten de aanpak om een fusietraject positief vorm te geven. Andere scholen kiezen voor SWPBS om de samenwerking met ouders te versterken. De reden geeft specifieke accenten bij het uitwerken zodat de opbrengsten daar waar dat nodig is verhoogd worden. 

 • De kracht van SWPBS zit in het samen doen! Dat begint bij het informeren van het schoolteam en het creëren en peilen van draagvlak. Als 80% van het schoolteam de aanpak omarmt, dan kan de school voortvarend met de implementatie van start. Er wordt een PBSteam geformeerd en samen met de PBScoach leiden zij de implementatie. In PBSteambijeenkomsten en studiedagen voor het hele schoolteam wordt de gezamenlijke aanpak uitgewerkt. 

 • Vanuit het Kenniscentrum SWPBS Nederland worden de volgende scholingen en opleidingen aangeboden om medewerkers in het onderwijs verder te professionaliseren in SWPBS. 

  1. scholingsdag voor nieuwe medewerkers 
  2. opleiding tot PBScoach
  3. scholing voor voorzitters
  4. opleiding tot PBS-specialist
  5. scholingsdag over borging
  6. dag voor datamanagers 
  7. scholingsdag voor MT-Leden
  8. scholingsdag voor nieuwe medewerkers 
  9. scholingsdag over borging