Starten met SWPBS

De kracht van SWPBS zit in het samen doen! Dat begint bij het informeren van het schoolteam en het creëren en peilen van draagvlak. Als 80% van het schoolteam de aanpak omarmt, dan kan de school voortvarend met de implementatie van start. Er wordt een PBSteam geformeerd en samen met de PBScoach leiden zij de implementatie. In PBSteambijeenkomsten en studiedagen voor het hele schoolteam wordt de gezamenlijke aanpak uitgewerkt. 

Verloop en duur van het traject

De methodische elementen van SWPBS worden aan de hand van vaste stappen geïmplementeerd. Een implementatietraject duurt ongeveer drie jaar en wordt begeleid door een PBScoach. Deze werkt met een intern PBSteam aan de specifieke uitwerking voor de school en de daadwerkelijke implementatie daarvan. Lees hier meer over het implementatietraject. 

De sleutelrol van het PBSteam

Om de implementatie van SWPBS tot een succes te maken, is een groep enthousiaste kartrekkers nodig die samen met de coach de SWPBS route uitstippelt, activiteiten in gang zet, deze monitort en waar nodig bijstuurt. Deze groep is een afspiegeling van het schoolteam en wordt het PBSteam genoemd. Het PBSteam komt maandelijks bijeen om stappen te zetten in het implementeren en borgen van SWPBS in de school. 

Jaar 1

In het eerste jaar worden de PBSelementen vormgegeven om sociaal gedrag bij alle leerlingen te stimuleren (het groene interventieniveau). Denk aan het kiezen van de schoolwaarden en deze vertalen naar gedragsverwachtingen voor de gangen en het plein maar ook aan het ontwerpen van een schoolbreed systeem van bekrachtiging. 

Jaar 2

Tijdens het tweede implementatiejaar gaat de aandacht onder meer uit naar het structureel toepassen van SWPBS op de werkvloer en het vormgeven van PBS in de klas. Ook worden aanvullende interventies vormgegeven voor leerlingen die iets meer nodig hebben dan de aanpak op groen (het gele interventieniveau). 

Jaar 3

In jaar 3 worden de interventies vormgegeven voor leerlingen met een individuele ondersteuningsbehoefte (het rode interventieniveau). Daarbij wordt rekening gehouden met de functie van het gedrag van leerlingen. Ook wordt in jaar 3 actief gewerkt aan het borgen van SWPBS.  

Download hier een overzicht van alle interventies die tijdens het implementatietraject aan bod komen.

Als partners samenwerken met ouders en de zorg

Op PBSscholen wordt actief gewerkt aan een structurele positieve samenwerking met ouders en zorgpartners. Er vinden PBSouderavonden plaats en scholen vragen ouders om actief mee te denken over PBSontwikkelingen, bijvoorbeeld via een klankbordgroep. Daarnaast is er actief aandacht voor het verstevigen van een positieve werkrelatie met alle ouders en zorgpartners. Doel hiervan is het welbevinden en de leerpresaties van leerlingen te versterken. Lees hier meer over de samenwerking met ouders en de zorg. Bekijk hier een voorbeeld van een werkvorm die met ouders kan worden gedeeld.

Het schoolteam

SWPBS geef je samen vorm zodat het schoolteam zich eigenaar voelt van de aanpak. Het hele schoolteam neemt jaarlijks deel aan twee studiedagen (of vier dagdelen) en experimenteert met de toepassing van PBSelementen op de werkvloer. Ook kunnen schoolteamleden bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke PBSelementen, bijvoorbeeld de visualisaties van de gedragsverwachtingen of het menu van beloningen.

De aanpak zo implementeren dat het effectief is

Als SWPBS op een school goed is geïmplementeerd en geborgd, dan levert de aanpak het volgende op: 

• Afname van probleemgedrag

• Toename effectieve leertijd 

• Toename  gevoel van veiligheid onder leerlingen

• Toename sociaal gedrag op school, in de klas en thuis

Om dit te bereiken is het nodig dat alle onderdelen van de aanpak in samenhang met elkaar worden geïmplementeerd. De PBScoach blijft dicht bij de school en helpt het team om systematisch alle stappen te zetten die nodig zijn om SWPBS duurzaam te implementeren. Ook zorgt de PBScoach voor een goede balans tussen gedegen implementatie van alle PBSelementen en vaart houden in het traject. Uit onderzoek naar SWPBS blijkt dat dat de beste uitkomsten geeft.  

Succesvolle borging

Tijdens de implementatie werkt een school er naartoe om de aanpak geheel onafhankelijk van de PBScoach te kunnen borgen. Vanuit het Kenniscentrum is een goudmijn aan werk- en voorbeeldmaterialen beschikbaar, die de school hierbij ondersteunt. Download hier een artikel over wat werkt bij borging van de aanpak. 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over hoe met SWPBS te starten? Bel ons: 020 6501501 of mail ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij staan je graag te woord. Wil je op de hoogte blijven van actueel nieuws? Meld je dan aan voor onze  nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Scholen kunnen zich aanmelden als lid van het Kenniscentrum SWPBS Nederland door dit aanmeldformulier ingevuld aan ons te sturen via post of e-mail. PBScoaches kunnen dit aanmeldformulier gebruiken. Voor een lijstje met gecertificeerde coaches, klik hier.