17 september 2024: start tweedaagse scholing voor voorzitters van het PBS team

De voorzitter (of kartrekker, coördinator, aanvoerder) van het PBS-team heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

Inhoud van de dag

Tijdens deze anderhalve dag durende scholing word je als voorzitter meegenomen in de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter: wat er allemaal bij komt kijken.
  • Succesrondes voor overleggen: inspiratie en nieuwe ideeën voor het blijvend kunnen vieren van successen.
  • Overleggen met het TIPS-format: de datamanager ondersteunen tijdens databesprekingen om te komen tot effectieve en efficiënte actieplannen
  • Implementatiedata benutten om een jaarplan te maken: PBS integreren in het beleid van de school.
  • Draagvlak creëren en houden in het team: zorgen dat PBS warm is en blijft op je school.
  • Afstemmen met de directie: schoolontwikkelingen integreren in SWPBS en de directie ondersteunen door middel van de 4:1.

Naast bovenstaande onderwerpen zullen we tijd en ruimte nemen om ervaringen, ideeën en eigen casuïstiek met elkaar uit te wisselen. Aan het einde van de eerste dag stel je een eigen actieplan op om je rol als voorzitter te verstevigen. Hier werk je aan in de weken tot aan het tweede dagdeel. Tijdens dagdeel twee, wisselen we naast inhoudelijke onderwerpen, de successen en good practices uit. De bijscholing heeft dus een praktische insteek. 

Aan het einde van deze bijscholing heb je ‘tools’ in handen om zowel binnen als buiten het PBS-team je rol als voorzitter nog beter uit te kunnen dragen en SWPBS nog meer te verankeren in de school. 

Kosten: € 450,-.

Tijd: Dag 1 - 17 september: van 10.00 uur tot 17.00 uur (inlooptijd vanaf 9.30). 

         Dag 2 - 5 november:  9.00 – 13.00 uur via teams

Locatie: Kenniscentrum SWPBS te Duivendrecht 

Download hier het aanmeldformulier