4 juni 2024: scholing voor datamanagers

De pijler ‘Datagestuurd werken’ wordt ook wel de motor van SWPBS genoemd. Datagestuurd werken zorgt ervoor dat je doet wat echt nodig is en zo de juiste leerlingen de juiste interventies kunt bieden. Aan de hand van een handige en herziene vergaderstructuur, Team Initiated Problem Solving (TIPS), gaan we op basis van de data van jouw school, de stappen langs die horen bij het proces van probleem oplossen - van hypothesen formuleren en doelen stellen tot actieplannen maken, evalueren en vervolgstappen bedenken. Vergaderen aan de hand van deze structuur stimuleert effectieve data-benutting, waarmee het effect van SWPBS wordt vergroot.

  • de soorten data die jouw school al verzamelt (en die je met SWPBS wilt verzamelen) en hoe die actief te benutten
  • de vernieuwde taken van een datamanager
  • het oplossen van specifieke gedragsvraagstukken op jouw school, op basis van gedragsincidentenregistratie
  • je schoolteam enthousiast maken over de pijler data
  • ludieke manieren om data te verzamelen en benutten
  • implementatiedata en data over sociaal emotionele ontwikkeling effectief gebruiken
  • interventies op het gele en rode niveau evalueren op basis van data

Kortom: deze interessante training geeft je tools in handen om het sturen op data nog krachtiger neer te zetten! Als school wil je bouwen aan een structuur waarbij het PBSteam met de juiste data, de juiste beslissingen kan nemen. Op die manier kun je de impact van het werken met SWPBS vergroten.

Kosten: € 300,-

Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur (inlooptijd vanaf 9.30)

Locatie: Kenniscentrum SWPBS te Duivendrecht

Download het aanmeldformulier hier en kijk voor meer informatie bij opleidingen